Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

I. Všeobecné podmínky a bezpečnostní podmínky kurzu pro účastníka: 

  1.  je starší 18-ti let. V opačném případě je třeba souhlas a podpis zákonného zástupce 
  2. je plně fyzicky a psychicky způsobilý, je v dobré fyzické formě, která mu dovoluje účastnit se kurzu, nemá nebo netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily či ho omezovaly ve fyzickém cvičení.
  3. Se kurzu účastní na vlastní zodpovědnost a riziko. Účastník zhodnotí sám nebo konzultací s lektorem svou způsobilost zúčastnit se kurzu
  4. Nebude požadovat odškodnění v souvislosti s jakýmkoli úrazem, nehodou, ztrátou nebo škodou jakéhokoli druhu na zdraví nebo majetku jakkoli způsobené nebo vzniklé v průběhu kurzu během příprav, odchodu a samotného cvičení.
  5. Dodržuje zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je do prostor, kde probíhá kurz zakázán. 
  6. Si za dvé věci odložené kdekoliv v prostorách, kde kurz probíhá, zodpovídá sám. Za ztrátu věcí, cenností či peněz uložených v sále nebo šatně nenese lektor zodpovědnost 
  7. Je povinen před začátkem lekce odložit prstýnky a jiné šperky z důvodu možného zranění či poškození nařádí. 

II. Absence účastníka

  1. V případě absence účastníka lekce prosíme ohlaste svou neúčast prostřednictvím sms, messenger, ... min. 24hodin před konáním lekce. 
  2. Kurz obsahuje 11 lekcí a je dovoleno 3 lekce nahradit na jakékoliv jiné lekci na pobočce ZŠ Waldorf. Účastník zjistí, zda je na dané lekci volno a přihlásí se min. 24hod před konáním lekce. Zbytek absencí propadá.
  3. V případě nepřítomnosti lektorky zajistí adekvátní suplování, popřípadě si vyhrazuje právo lekci zrušit. Při zrušení lekce nabídneme náhradní termín.