Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

I. Všeobecné podmínky a bezpečnostní podmínky kurzu pro účastníka: 

 1.  je starší 18-ti let. V opačném případě je třeba souhlas a podpis zákonného zástupce 
 2. je plně fyzicky a psychicky způsobilý, je v dobré fyzické formě, která mu dovoluje účastnit se kurzu, nemá nebo netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily či ho omezovaly ve fyzickém cvičení.
 3. Se kurzu/ workshopu účastní na vlastní zodpovědnost a riziko. Účastník zhodnotí sám nebo konzultací s lektorem svou způsobilost zúčastnit se kurzu
 4. Nebude požadovat odškodnění v souvislosti s jakýmkoli úrazem, nehodou, ztrátou nebo škodou jakéhokoli druhu na zdraví nebo majetku jakkoli způsobené nebo vzniklé v průběhu kurzu během příprav, odchodu a samotného cvičení.
 5. Dodržuje zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je do prostor, kde probíhá kurz zakázán. 
 6. Si za dvé věci odložené kdekoliv v prostorách, kde kurz probíhá, zodpovídá sám. Za ztrátu věcí, cenností či peněz uložených v sále nebo šatně nenese lektor zodpovědnost 
 7. Je povinen před začátkem lekce odložit prstýnky a jiné šperky z důvodu možného zranění či poškození nařádí. 

II. Absence účastníka pravidelného kurzu

 1. V případě absence účastníka pravidelných kurzů prosíme ohlaste svou neúčast prostřednictvím sms, messenger, ... min. 24hodin před konáním lekce. 
 2. Kurz obsahuje 10 lekcí a je dovoleno 3 lekce nahradit na jakékoliv jiné lekci na pobočce ZŠ Waldorf. Účastník zjistí, zda je na dané lekci volno a přihlásí se min. 24hod před konáním lekce. Zbytek absencí propadá.
 3. V případě nepřítomnosti lektorky zajistí adekvátní suplování, popřípadě si vyhrazuje právo lekci zrušit. Při zrušení lekce nabídne náhradní termín.

III. Jak lekce probíhá ?

 1.  Kurz je složen z 10 lekcí, které na sebe plynule navazují. Začíná se od základů a jednoduchých pozic až po motanice a komplikované přechody.
 2. Doporučujeme dlouhý rukáv, dlouhé nohavice jako ochranu proti spálení. Cvičí se boso.
 3. Jako výstup celoročního kurzu pořádáme Aerial Gala a většina kurzistů na této akci účinkuje.